VEISE LÕIKUSSKEEM

Lõikusskeem

LAMBA LÕIKUSSKEEM KOOS KONDIGA

Lamba lõikus koos kondiga