2012 aastast on Karjamõisa OÜ Eesti kaubandus-tööstuskoja liige

2013 aastal avasime oma uue tootmishoone tolleaegses Are vallas, praeguses Tori vallas.

2014 aasta Are valla parim ettevõte oli Karjamõisa OÜ

Karjamõisa OÜ on olnud Eesti Gasellettevõte: 2015, 2016 ja 2017 ning 2024

2016 aastal sai OÜ Karjamõisa OÜ FSSC22000 sertifikaadi, mille väljastas Bureau Veritas. Sellest aastast alustasime eksporti teistesse Euroopa Liidud riikidesse.     

Alates 2016 aastast omab Karjamõisa OÜ mahetunnustust    

2016 aastal valmis Leader toetuse kaasabil toomishoone juurdeehitus – liha säilitamiseks jahutuskamber koos rippteede ja juurdekuuluvate jahutusseadmetega. Tehtud investeeringuga saime juurde võimaluse täiendavalt säilitada ca 20 tonni liha, mis aitab paremini korralda nii mahe- kui ulukiliha käitlemist.

2021 aastal võis leida Karjamõisa OÜ Äripäeva toiduainetööstuste topist

2022 aastal alustasime ja 2023 viisime ellu tootmishoone juurdeehituse ja uute seadmete paigalduse. Ehitust ja seadmete ostmist toetab Eesti maaelu arengukava meede 4.2.1 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2021 ja 2022. Tehtud investeeringuga saame parandada oma toodete kvaliteeti, töötjate töötingimusi ja suurendada tootmise mahtu.

2023 aastal alustasime projekti Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks 2022 Meede 4.2.6 saadud projektitoetuse abil päikeseelektrijaamade ja salvestussüsteemide ehitust ning generaatorite paigaldust. Paigaldame päikeseelektrijaamad koos energiasalvestussüsteemi ja generaatoritega. Kohapeal toodetud ja kasutatud energia on ressursitõhusam, kuna ära jäävad kaod energia edasikandmisel. Salvestussüsteemid võimaldavad kasutada energiat ka öisel ajal toodete jahutamiseks, külmutamiseks ja säilitamiseks.

2024 aastal on ellu viidud Leader projekt, mille toetuse abil soetasime kastipesumasina ja veise jalgade puhastusseadme ning sõrgade eemaldamisseadme. Soetatud seadmete abil on võimalik vähendada töötajate füüsilist koormust, vähendada tekkivate jäätmete hulka ning suurendada tootmise efektiivsust.

Save